Over mij

Ik begeleid organisaties en teams naar succes op basis van Leading by Being. Een rijk scala van 12+ jaar aan ervaringen heeft in unieke expertise geresulteerd, waarbij de mens centraal staat tijdens verandertrajecten. Ik help organisaties met het verhogen van de eigen Adaptability Quotiënt (AQ, naast IQ en EQ), het vinden van synergie en het onderzoeken en doorbreken van belemmerende patronen.

Mijn primaire aandacht gaat uit naar de Being (menselijke) kant van de verandering. Hierdoor krijgen mensen en teams inzicht en ontdekken wat hun waarden en overtuigingen zijn, zodat ze vervolgens in beweging komen. Zo kunnen zij vanuit hun eigen kracht de organisatie leiden naar duurzame verbetering. Ik geloof in het creëren van nieuwe leiders op alle niveaus in de organisatie: Leading by Being.

Ik zet mijn expertise in voor organisaties waar verschillende belangen heersen en waar veranderen moeizaam gaat. Bij trajecten die al meerdere malen zijn gestart, in een context waar het echt anders moet om vooruit te komen. Bij het nieuwe leren is het essentieel om aandacht te besteden aan het groeien op het gebied van Adaptive Intelligence door een stapsgewijze aanpak met een wisselwerking van Onderzoeken, Experimenteren, Interveniëren en Reflecteren. Ik ben gedreven om mezelf overbodig te maken en hanteer het Leading by Example principe waarbij mijn zichtbaarheid steeds verder naar de achtergrond verschuift.

Mijn sterke eigenschappen zijn: het leggen van verbindingen en relaties, experimenteren, improviseren en het creëren van nieuwe mogelijkheden om doelen te bereiken. Persoonlijk hecht ik veel waarde aan samen ontwikkelen, creëren, verdiepen van contact én het streven naar Meesterschap. Alles gaat makkelijker als je plezier hebt, daarom zijn FUN & PLAY essentiële componenten.

Hulp nodig bij verandering of transformatie?

Neem nu contact op: 06-4546 2857 | RoySchoemaker [@] gmail.com

Met hartelijke & verbindende groet,

Roy
✯ Gamechanger ✯ FUNspirator ✯ Being Present ✯